Isiphiwo sikaMogau

R80.00

UMugau wazalwza enamazinyo ephelele. Wayemoyizela njalo.

Mugau was born with all his teeth. He smiled all the time.

Category:

Description

Umuzi waseBatloung wawuyindawo ephuphile yase-Afrika, lapho kwakungakaze kwenzeke khona into ejabulisayo ngaphambilini…

The Batloung home was a dull place in Africa, where nothing pleasant had ever occurred until…

Umbhali (Writer): Lorato Trok
Umhleli (Editor): Kelly Norwood Young
Umdwebi (Illustrator): Shadrack Munene
Umqophi (Designer): Rofhiwa Mudau
Umhumushi (Translator):
Yashicilelwa (Published): 2017
Abashicileli (Publisher): Book Dash
Ifomethi (Format): Paperback
ISBN: 9781928442219
Ulimi (Language): IsiZulu
Amakhasi (Pages): 32
Ubukhulu (Size): 150mm X 150mm
Isisindo (Weight): 10gm
Ubuningi (Quantity): 5
Intengiso (Price): R80

Additional information

Weight 0.1 kg
Dimensions 15 × 15 × 1 cm
error: Content is protected !!