Abazingeli Bezithunzi Incwadi 1: Amandla Ommese (isiZulu)

R85.00

Amandla Ommese yincwadi yokuqala kulolu uchungechunge lwezincwadi ezintathu ezikhuluma ngaBazingeli Bezithunzi. Iyindaba emnandi, esanganekwane, yalapha eAfrica ̶ iphethe ukuba indaba ekhuluma ngomndeni, futhi ikhuluma ngohambo lweqhawe.

Out of stock

Category:

Description

Ungenzenjani uma uthola ukuthi wena uqhamuka emndenini wakudala waBazingeli Bezithunzi, labo ababekiwe lapha emhlabeni ukuba bavikele abanye abantu ebubini nokuhlukumeza kweButho Lezithunzi?

Konke uNom noZithembe abakwaziyo ngezimpilo zabo kuguquka isigubhukane ngesikhathi iButho Lezithunzi libeka izimpilo zabantu abasondelene nabo engozini. Lokhu kuguquka kwezimpilo zabo kungukuqala kwendlela ebafaka emhlabeni wamaphupho, izimpilo zabo ngeke ziphinde zifane emuva kwalokho.

Uvo ngalezi zincwadi

Imnandi, inokusabeka okuncane futhi iyahlekisa! Vumela umqondo wakho ungene kulomhlaba womlingo ekubhalwe ngawo kule ndaba esanganekwane yesimanjemanje yalapha eSouth Africa.

– Nonikiwe Mashologu, Childhood literacy specialist

Umbhali (Writer): Bontle Senne
Umhleli (Editor): DBZ Ntuli
Umdwebi (Illustrator): Pete Woodbridge
Umqophi (Designer): Wiehan de Jager
Umhumushi (Translator): Sifiso Mzobe
Yashicilelwa (Published): September 2018
Abashicileli (Publisher): Cover2Cover Books
Ifomethi (Format): 195 X 125 portrait
ISBN: 9781928346876
Ulimi (Language): isiZulu
Amakhasi (Pages): 152
Ubukhulu (Size): 195 X 125 portrait
Isisindo (Weight): 0.150 approx
Ubuningi (Quantity): 5

Additional information

Weight 0.2 kg
Dimensions 20 × 13 × 1 cm
error: Content is protected !!