Abazingeli Bezithunzi Incwadi 3: Ilangabi Leqiniso (isiZulu)

R85.00

Ichibi Lezinkumbulo yincwadi yesithathu kulolu uchungechunge lwezincwadi ezintathu ezikhuluma ngaBazingeli Bezithunzi. Iyindaba emnandi, esanganekwane, yalapha eAfrica ̶ iphethe ukuba indaba ekhuluma ngomndeni, futhi ikhuluma ngohambo lweqhawe.

Category:

Description

Ungenzenjani uma uthola ukuthi wena uqhamuka emndenini wakudala waBazingeli Bezithunzi, labo ababekiwe lapha emhlabeni ukuba bavikele abanye abantu ebubini nokuhlukumeza kweButho Lezithunzi?

Umoya onamandla obizwa ngokuthi uOyo yiwona ophethe ummese waBazingeli Bezithunzi … futhi yilabo abahlakaniphile nabanesibindi kuphela abangakwazi ukumelana neLangabi Leqiniso ukuze bawuthole lo mmese abawudingayo kuOyo. Ngeziluleko zikaZuleika, isipoki esinosizo, uNom, uZithembe kanye noRosy kufanele bahambe indlela abangayazi esabekayo emhlabeni wamaphupho ukuze bathole uOyo, bathole nawo ummese abawudingayo.

Angikaze ngiyibone intombazane efana noNom! ABazingeli Bezithunzi bangamaqhawe oqobo!

– Lindelwa Mzobe, umfundi osemncane

Umbhali (Writer): Bontle Senne
Umhleli (Editor): DBZ Ntuli
Umdwebi (Illustrator): Pete Woodbridge
Umqophi (Designer): Wiehan de Jager
Umhumushi (Translator): Sifiso Mzobe
Yashicilelwa (Published): September 2018
Abashicileli (Publisher): Cover2Cover Books
Ifomethi (Format): 195 X 125 portrait
ISBN: 9781928346869
Ulimi (Language): isiZulu
Amakhasi (Pages): 146
Ubukhulu (Size): 195 X 125 portrait
Isisindo (Weight): 0.150 approx
Ubuningi (Quantity): 5

Additional information

Weight 0.2 kg
Dimensions 20 × 13 × 1 cm
error: Content is protected !!