Abazingeli Bezithunzi Incwadi 4: Ubusuku benyanga ebomvu (isiZulu)

R85.00

Ubusuku benyanga ebomvu incwadi yesine neyokugcina ochungechungeni Abazingeli Bezithunzi.

Category:

Description

ABazingeli Bezithunzi baphelelwe isikhathi. IButho Lezithunzi, liholwa uJikelele, lizimisele ukushabalalisa umhlaba.

ABazingeli Bezithunzi batholile ukuthi uma behlula uJikelele ngoBusuku Benyanga Ebomvu, iButho Lezithunzi lizolala ungonaphakade. Ngokuhamba kwemizuzu, njengoba inyanga iphenduka umbala obomvu, umoya wakudala obizwa ngo/Kaggen uhlangana nabo Abazingeli Bezithunzi. Kodwa uJikelele uyisosha elinobungozi kunawo wonke . . . ngabe Abazingeli Bezithunzi behlangene no/Kaggen bazophumelela?

Ubusuku Benyanga Ebomvu incwadi yesine neyokugcina kuchungechunge Abazingeli Bezithunzi.
Ukuphawula ngalezi zincwadi
“Incwadi ngayinye imnandi! Ngendlela ezimnandi ngayo ufisa ukuhayiza uthi “chaaaaaa” uma uzwa ukuthi sezifike ekugcineni.” – Acehi Jaswa
“Ngithanda ukuthi umbhali usebenzisa izisho namagama alapha eNingizimu Africa nokuthi incwadi ngayinye iyakwazi ukuzimela yodwa noma iyingxenye yochungechunge.”

– Ampomaah Frampong

Umbhali (Writer): Bontle Senne
Umhleli (Editor): DBZ Ntuli
Umdwebi (Illustrator): Pete Woodbridge
Umqophi (Designer): Wiehan de Jager
Umhumushi (Translator): Sifiso Mzobe
Yashicilelwa (Published): September 2018
Abashicileli (Publisher): Cover2Cover Books
Ifomethi (Format): 195 X 125 portrait
ISBN: 9781928346883
Ulimi (Language): isiZulu
Amakhasi (Pages): 134
Ubukhulu (Size): 195 X 125 portrait
Isisindo (Weight):0.150 approx
Ubuningi (Quantity): 5

Additional information

Weight 0.2 kg
Dimensions 20 × 13 × 1 cm
error: Content is protected !!