uLanga

R150.00

ULanga yintombi enothando. Uthanda ukumoyizela nokuhleka njalo.

Langa is girl who is full of love. She likes to smile and laugh all the time.

Category: Tags: ,

Description

ULanga uhlala nogogo wakhe ekhaya. Yena nogogo bangabangani beqiniso.

Langa lives with granny at home. They are best friends.

Umbhali (Writer): Siya Masuku
Umhleli (Editor): Mpumie Njobe
Umdwebi (Illustrator): Siya Masuku
Umqophi (Designer): Siya Masuku
Yashicilelwa (Published): 2019
Abashicileli (Publisher): Siyafunda Online
Ifomethi (Format): Paperback
ISBN: 978-0-639-94-970-3
Ulimi (Language): isiZulu
Amakhasi (Pages): 32
Ubukhulu (Size): 200mm X 200mm
Isisindo (Weight): 20gm
Ubuningi (Quantity): 1
Intengiso (Price): R150

Additional information

Weight 0.1 kg
Dimensions 20 × 20 × 1 cm