UDaisy Omangalisayo

R50.00

ENGLISH TRANSLATION

Daisy is a little chicken on a little farm who dreams of flying.

UDaisy, oyitshwele elincane elinesifiso sokuthi lingandiza lihlala epulazini elincane.

Category: Tag:

Description

ENGLISH TRANSLATION

All the other chickens laughed at her when she taught her herself how to fly. Then one day, something amazing happened.

Wonke amanye amatshwele ayamuhleka uma ezama ukuzifundisa ukundiza. Kodwa ngelinye ilanga, kwavele kwenzeka into emangazayo.

Umbhali (Writer): Nozizwe Herero
Umdwebi (Illustrator): Siya Masuku
Umqophi (Designer): Leona Ingram
Umhumushi (Translator): Robert Mchunu
Yashicilelwa (Published): 2015
Abashicileli (Publisher): Book Dash
Ifomethi (Format): Paperback
ISBN: 9781928318583
Ulimi (Language): isiZulu
Amakhasi (Pages): 24

Additional information

Weight 0.08 kg
Dimensions 15 × 15 × 0.1 cm