SIYAKWAMUKELA KWASIYAFUNDA
Welcome to Siyafunda
Izilimi Ziyaphila
Languages Live
uNjabulo
UNjabulo ngumfana ohlakaniphile. Uthi uma enengxaki abikele ubaba wakhe. Njenge njwayelo, ubaba amukhuthaze.
Njabulo is a clever boy. When he has a concern, he talks to his father. As always, his father offers him positive encouragement.
INHLOSO
THE PURPOSE

All donations and money generated through this site fund the delivery of books to the community
emkhathini
Lolu uhambo lomkhathi nemibuzo engajwayelekile ngamapulanethi esiwaziyo..
This is a travel through space and unusual questions about our solar system.
UMBONO KASIYA
SIYA'S VISION
USiya ukholelwa ekuthuthukiseni izingane ngokwenza izinto ezintsha
Siya believes in the upliftment of children through creativity
uLanga
"This story will be read over and over in my house..."
ULanga yintombi enothando. Uthanda ukumoyizela nokuhleka njalo.
uLanga
"This story will be read over and over in my house..."
ULanga yintombi enothando. Uthanda ukumoyizela nokuhleka njalo.
KwaNhliziyo-Ngise
Wamukelekile kwaNhliziyo-Ngise. Yilapho inhliziyo yakho ikhula uma uyilandela.
Welcome to kwaNhliziyo-Ngise. This is where your heart grows when you follow it.
KwaNhliziyo-Ngise
Wamukelekile kwaNhliziyo-Ngise. Yilapho inhliziyo yakho ikhula uma uyilandela.
Welcome to kwaNhliziyo-Ngise. This is where your heart grows when you follow it.